0 toodet ostukorvis
  • No products in the cart.

Üldtingimused

1. Üldised tingimused

1.1. Üldised tingimused kehtivad Viktoria Kodukaup OÜ (edaspidi viktoriakodukaup.ee) klientide (edaspidi Klient) ja Viktoriakodukaup.ee vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Viktoriakodukaup.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Kui Klient edastab oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Viktoriakodukaup.ee ja Klient soovivad kaubelda Viktoriakodukaup.ee e-poe kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Viktoriakodukaup.ee e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Viktoriakodukaup.ee hinnakiri

2.1. Viktoriakodukaup.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist:

2.2.2. SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2,95 EUR.

2.2.3. Eesti Posti –Post24 vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2,80 EUR.

2.3. Kõik toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.4. Viktoriakodukaup.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastab oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Tellitud kauba eest on võimalik tasuda ülekandega.

4.1.1. Kui Klient ei ole arvet saanud kahe tunni jooksul peale tellimuse esitamist, palume sellest teada anda e-posti aadressil eda@viktoriakodukaup.ee.

4.1.2. Kui klient ei ole 3 kalendripäeva jooksul arvet tasunud,saadame kliendile meeldetuletuse. Juhul kui arvet siis ka ei tasuta, loeme seda kliendi sooviks tellimuses loobuda ning toode läheb uuesti müüki.

5. Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale arve tasumist postitatakse pakk Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

5.2. Kliendil on võimalik valida 2 kohaletoimetamise viisi vahel:

5.2.1. SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2,95 EUR.

5.2.2. Eesti Posti –Post24 vahendusel Eesti Vabariigi piires – 2,80 EUR.

5.3. Klient saab paki kätte tema poolt valitud aadressilt (kohast).

6. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

6.1. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist Viktoriakodukaup.ee poolt, oma tellimus tühistada. Sellest tuleb teavitada eda@Viktoriakodukaup.ee vastavasisulises avalduses. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva möödudes peale avalduse esitamist.

6.2. Viktoriakodukaup.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole arvel toodud summat tasunud Viktoriakodukaup.ee pangakontole 3 kalendripäeva jooksul. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.

6.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb Viktoriakodukaup.ee enne postitamist teavitada, saates info oma andmetega ja arve numbriga aadressile eda@Viktoriakodukaup.ee.

6.4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Viktoriakodukaup.ee poolt.

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 € ulatuses Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.6. Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tagastab ta tellimuse ja vormistab soovitud tootele uue tellimuse.

6.7. Viktoriakodukaup.ee tagastab Kliendi poolt tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses.

6.8. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Viktoriakodukaup.ee.

6.9. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Viktoriakodukaup.ee endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

6.10. Tagastus tuleb Viktoriakodukaup.ee toimetada 14 päeva jooksul alates tagastuse teavituse saatmisest.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile eda@Viktoriakodukaup.ee järgneva infoga:

7.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

7.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

7.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

7.3.4. Viktoriakodukaup.ee esitatav nõue;

7.3.5. arve number, võimalusel lisada arve koopia.

7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Viktoriakodukaup.ee`lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

7.5. Viktoriakodukaup.ee ei vastuta:

7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Viktoriakodukaup.ee vastutab Kliendi ees Viktoriakodukaup.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab Viktoriakodukaup.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Viktoriakodukaup.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

9. Muud tingimused

9.1 Viktoriakodukaup.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Viktoriakodukaup.ee ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Viktoriakodukaup.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui babeboutique`il õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10. Lisainfo

10.1 Kõiki tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile eda@Viktoriakodukaup.ee. Viktoriakodukaup.ee vastab saadetud kirjadele esimesel võimalusel.